Undersökning och bedömning

IKSU Fysioterapi erbjuder dig som chef en specifik undersökning och bedömning av din medarbetares besvär vad avser rörelseapparaten. Vi lämnar ett skriftligt förslag på åtgärder och en konkret handlingsplan till din medarbetare som tillsammans med dig tar ställning till fortsatt rehabilitering. 

Behandling och Återkoppling

Efter avslutad behandling och rehabiliteringsträning ges en skriftlig återkoppling till dig som chef av ansvarig terapeut.