IKSU beachvolley bedriver träning för ungdomar och seniorer, med syftet att locka fler aktiva till idrotten och ta beachvolleyn i Umeå till en ännu högre nivå. Vi håller till i beachhallen på IKSU sport under vintern och på sommaren spelar vi på Skogisbanorna som finns i anslutning till IKSU sport samt ute på Bettnessand, 30 km söder om Umeå.

Under året arrangerar vi tävlingar för licensierade spelare både inomhus och utomhus. För att licensiera sig för IKSU beachvolley behöver man vara medlem i sektionen.

Vi jobbar aktivt med medlemsförmåner för våra sektionsmedlemmar. I sektionsmedlemskapet ingår tillgång till bollar när man spelar i hallen, på Skogis eller på Bettnes. Vi har rabatt för sektionsmedlemmar till våra egna
tävlingar och vi siktar på att ha några typer av föreläsningar/kurser under året som riktar sig speciellt till sektionsmedlemmar.

Engagera dig

Vill du engagera dig i sektionen är du välkommen att kontakta någon i sektionsstyrelsen. Det finns möjlighet att vara med i någon av våra arbetsgrupper för att jobba med frågor som rör t.ex. träningsverksamhet, tävlingar, medlemsförmåner, event, utbildningar etc. Kanske har du själv en idé som du vill genomföra?

Sektionsstyrelse

Linda Hjortborg
Linda Hjortborg
Sektionsordförande
Anna Borvall
Kassör
Martin Barrefalk
Martin Barrefalk
Kassör
Cissi Ström
Cissi Ström
Ledamot
Emelie Moberg
Ledamot
Lisa Kvalsvik
Sekreterare
Johanna Ekeström
Ledamot
Erik Liljestrand
Ledamot
Sanne Nygren
Ledamot
Elias Bergström
Ledamot