Sektionsmedlem

De som har löst beachvolleybollicens får sin licens registrerad av oss förutsatt att man spelar för IKSU beachvolley. I licensen ingår en försäkring som gäller vid träning och tävling.

 Vi försöker erbjuda våra sektionsmedlemmar olika typer av förmåner, de flesta av de som listas nedan är sådana typer av förmåner som är återkommande.

  • Rabatterade anmälningsavgifter vid turneringar som IKSU beach anordnar.
  • Möjlighet att delta i fester.
  • Möjlighet att få ta del av medlemsförmåner såsom föreläsningar eller andra aktiviteter.
  • Medlemskap i sektionen och licens för IKSU beachvolley är en förutsättning för att kunna vara med i en våra träningsgrupper
  • Köpa träningskläder till rabatterat pris
  • Trycka IKSU beachvolley logga på egna kläder till rabatterat eller inget pris.

Sektionskort är en förmån för de sektionsmedlemmar som är med och bidrar i IKSU beachvolleys organisation och löpande verksamhet. Förmånen består i att de sektionsmedlemmar som är berättigade får ett rabatterat pris på sitt träningskort på IKSU.

Sektionskort har access till sport och plus och hämtas ut och betalas betalas direkt i receptionen på IKSU sport eller plus.

BERÄTTIGANDE TILL SEKTIONSKORT FRÅN IKSU BEACH:

Sektionsstyrelsen har beslutat att alla som är med i en träningsgrupp i IKSU beachvolley har möjligheten att köpa sektionskortet. I och med att du är med i träningsgrupp så förväntas du ställa upp och bidra till klubbens verksamhet löpande under året  (underhåll i beachhallen, funktionär på SBT ex.).

För dig som är sektionsmedlem men inte är med i en träningsgrupp finns möjligheten att få köpa sektionskortet genom att du ställer upp och bidrar till att IKSU beachvolleysektionen går framåt och utvecklas. Detta kan, förutom att hjälpa till vid olika event inom sektionen, även innebära att du tar ansvar för någon av de uppgifter som krävs för att få vår verksamhet att fungera. Exempel på sådana ansvarsområden kan t.ex. vara material, träningsgrupper, styrelsearbete, tävlingsledare osv.). Genom att kontakta styrelsen kan vi gemensamt diskutera hur just du kan bidra till klubben.

IKSU Beachvolleys sektionskort löper från 1 oktober till den 30 september varje år. Väljer du att köpa ett kort i december, så löper ditt kort således ut redan efter 10 månader. Du betalar då för den del av året som ditt kort gäller.

OBS! Från hösten 2015 kommer vi att ändra sektionskortsåret, så att det löper från september till och med augusti istället. Detta för att bättra passa med vår inomhusträningssäsong. Ni som köper kort nu i år kommer alltså att betala för 11 månader (om ni köper det från oktober dvs.) Efter nästa år löper korten på i vanliga 12-månadersintervall igen.

 Återbetalning kan göras av IKSU kort som köpts privat på autogiro och har giltighetstid kvar, men gäller endast autogiro som betalas som privatkund och pga. sektionsmedlemskap vill sägas upp innan avtalstidens utgång. Ett speciellt intyg krävs signerat av sektionskoordinator samt berörd sektionsordförande. Intyget erhålls från sektionskoordinator/sektionsordförande.

Ingen återbetalning eller prisreduktion av köpt kort kan göras till sektionsmedlemmar som avslutar sin tid i en sektion, eller inte längre har möjlighet att kunna nyttja kortet.

Sektionskorten kan ej betalas via autogiro eller delbetalas.
Ett sektionskort kan ej överlåtas eller lånas ut till annan person.
Ett sektionskort kan ej överföras till annan CMS – klubb.
Ingen träningsinstruktion ingår i sektionskortet.

De medlemmar som är med i träningsgrupp är automatiskt registrerade hos IKSU och kan direkt hämta ut sina kort när det nya året börjar gälla (1 oktober).

 

Kontakt

beach@iksu.se