IKSU längdskidor är en sektion inom den ideella idrottsföreningen IKSU och medlem i Svenska Skidförbundet. Vår kärnverksamhet består i att lära ut teknik på längdskidor för alla som vill. Vi har som mål att både nybörjare som elit ska kunna delta. Sektionen bedriver gemensamma träningar en gång i veckan under höst och vinter där alla våra sektionsmedlemmar är välkomna. Under hösten bedrivs även barmarksträning i varierande former. När vintern kommer fokuserar vi mycket på skidteknik.

Sociala media

Kontakta oss

Sektionsordförande:

Linnea Nyström:
nystroom__@hotmail.com