Avtalsvillkor

I oktober 2017 förändrade vi våra allmänna vilkor. Förändringarna är inte av sådan art att det påverkar löptid, bindningstid eller liknande på ditt IKSU-kort. För dig som ny medlem hittar du de fullständiga villkoren i länkarna i texten nedan.

Nedan följer kortfattat vilka ändringar som gjorts i villkoren. Fullständiga villkor hittar du i Allmänna villkor och våra Autogiro villkor

1. Vi ändrar inpasseringssystem från magnetkort till det som kallas ”RFID” (Radio Frequency IDentification. RFID kommer i tre olika utföranden och kallas nu ”IKSU-ID”; Kort, tagg eller armband.

Du behöver välja ett av dessa då dagens magnetkortsläsare kommer att tas bort vilket gör att du inte längre kommer att kunna använda ditt nuvarande magnetkort. Kontakta receptionen så hjälper vi dig.

2. Benämningen IKSU-ID ersätter termen magnetkort som tidigare användes.

3. Köpkonto är en ny tjänst som du aktiverar när du godkänner de nya villkoren. I korthet innebär den att du kan handla med ditt IKSU-ID för upp till 300kr per månad vilket sedan dras via autogiro i slutet av månaden. Har du inte autogiro idag så behöver du lägga in dina kontouppgifter för att kontoköp ska fungera. Det är inget tvång att använda tjänsten om du inte vill, och du kan när som helst välja att avaktivera den.

4. I övrigt är ändringarna mer av språklig karaktär samt vissa förtydliganden vad gäller avtalsförfarandet mellan ”dig som betalare, leverantören IKSU och betalningsmottagen Bankgirocentralen”