En föreläsning/workshop är ett bra sätt att nå ut med kunskap och inspiration till många samtidigt. Våra föreläsningar leder ofta till diskussion och reflektion som kan främja hälsoutvecklingen på just er arbetsplats.

En föreläsning kan både vara ett bra första steg i ett hälsoarbete men även fungera som en återkommande, enkel och värdefull insats, då syfte, fokus och nivå kan anpassas. Den skapar ofta ökad medvetenhet och ett ämne att samlas kring. Det är alltid en bra grund om man som arbetsgivare vill fortsätta investera i hälsoinsatser på individ- och gruppnivå. Vi erbjuder föreläsningar främst inom tema träning, kost och Fysioterapi. Vi har även möjlighet att koppla ihop teori med workshops och praktiska moment för att dina medarbetare skall få möjlighet att själv prova, uppleva och bli inspirerad. Välj mellan en färdig entimmes-föreläsning eller låt oss ta fram ett upplägg som passar just era arbetsplats. Föreläsningen kan hållas antingen på IKSU eller ute på er arbetsplats och måste så klart anpassas utifrån förutsättningar med lokal och utrustning.