Funktionsbedömning

En kartläggning av levnadsvanor, kondition, rörlighet, styrka- och kroppssammansättning.

Genom att utvärdera olika aspekter som påverkar din hälsa - levnadsvanor, kondition, rörlighet samt kroppssammansättning får du en nulägesbild över hälsostatusen. Hälsoutvärderingen uppmärksammar vilka områden som bör prioriteras eller åtgärdas. Testerna som ingår är Hälsoscreening, Funktionsprofil, Konditionsprofil samt Kroppsanalys.