Utvärderar rörligheten och rörelsemönstret i hela kroppen och uppmärksammar om det finns några svagheter eller obalanser.

Under testet görs övningar som ställer krav på stabilitet, rörlighet, styrka och balans. Utifrån testresultat kan sedan individanpassade åtgärder och träningsupplägg kopplas för att rätta till eventuella obalanser och begränsningar. Funktionsprofilen är även ett bra utvärderingsverktyg för att kunna påvisa utveckling i rörelsemönster under och efter en träningsperiod.

Testet tar ca 30 minuter.