HPI Konditionstest

Utvärdera konditionen och få ett värde på syreupptagningsförmåga.

Testet genomförs under ca 6-7 minuter. Belastningen är anpassad efter ålder, kön och nuvarande träningsnivå. Vi beräknar syreupptagningsförmåga och får ut ett testvärde. Det är ett submaximalt test vilket innebär att du blir lite varm och svettig, men använder inte din fulla kapacitet. Testet tar ca 30 min.