2021-05-01 -     Planerat underhåll

Bassängerna på IKSU sport kommer att stänga pga renovering av Nordsjön fr o m 1 maj - 31 augusti.

Under perioden 1 maj - 31 augusti kommer Bottenviken och Nordsjön att stängas pga nödvändigt underhåll av Nordsjön. Tätskiktet runt bassängen är trasigt, vilket medför att klorvatten läcker genom golvet ner i källaren. Klorvattnet förstör också armeringen i betongen och orsakar sprickor. Felet har varit känt en tid, men nu är behovet att åtgärda stort och akut för att bassängen ska kunna fortsätta vara i drift även i framtiden.

Det kommer inte att vara möjligt att nyttja Bottenviken under perioden med anledning av att passage via Nordsjön inte är möjlig.

Under perioden (1 maj - 31 augusti) kommer samtliga* träningskort att uppgraderas med access till alla anläggningar, (med gällande bokningsregler).

Rivningsarbete som medför oljud kommer ske nattetid klockan 22:00 - 06:00.

*Gälller ej IKSU tillsammans barn 2-10 år

Lägg till i kalender 2021-05-01 00:00:00 2021-08-31 00:00:00 Europe/Stockholm Renovering av Nordsjön Se information i mejlet eller på iksu.se Iksu info@iksu.se