Anpassningar och åtgärder

IKSU jobbar hela tiden för att anpassa verksamheten utifrån behov/efterfrågan och följer de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Våra anläggningar håller öppet och tillsammans kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen av covid-19. Vi anpassar verksamheten till de restriktioner och rekommendationer som ges. 

I våra anläggningar

 • Påminner våra medlemmar om aktuella rekommendationer via digitala anslagstavlor, affischer, inlägg i sociala kanaler och på vår webb. 
 • Skapar möjlighet att hålla avstånd i våra lokaler genom påminnelser i form av golvdekaler. 
 • I trappen vid inpasseringen på IKSU sport har det monterats en plexiglasskiva för att minska kontakten vid möte i en trång passage.
 • Städfrekvensen har ökats på utsatta ytor som pekskärmar, dörrhandtag och ledstänger.
 • Fler och tydligare stationer för handdesinfektion finns i våra anläggningar.
 • Skärmarna i incheckningen på IKSU sport har vänts för att minska trängsel och möten inne i pergolan. Antalet incheckningsstationer har också utökats.
 • Ytterligare en inpassering har öppnats på IKSU sport för att minska trängsel i trappa och korridor.
 • Halten fritt klor i våra bassänger är höjd till 1 mg/l - detta enligt Svenska badbranschen.
 • Bokning har införts för alla våra aktiviteter.

Omklädningsrum

 • Vi uppmanar alla att byta om och duscha hemma för att minska trängsel i våra omklädningsrum.
 • Vi tillfört fler skåp i entrégatan på IKSU sport för att du ska kunna låsa in dina saker utan att behöva besöka ett omklädningsrum.
 • Vi har höjt temperaturen i våra bastur till 80 grader enligt rekommendation från Svenska badbranschen.

Gruppträning

 • På våra gruppträningspass har antalet bokningsbara platser minskats för att säkerställa att du som medlem ska ha tillräckligt med utrymme i våra salar och gym.
 • Deltagarbiljetterna till våra gruppträningspass samlas inte in. Det är dock viktigt att du ändå checkar in och tar med din biljett till salen.
 • När passet avslutats uppmanar vi alla deltagare att rengöra sin utrustning samt tvätta och/eller sprita sina händer.
 • I gruppträningsformer där gemensamma stationer förekommer finns gott om utrymme att hålla avstånd. Våra medlemmar uppmanas att vara noga med handhygienen före och efter.
 • Vi har lagt in längre pauser mellan våra gruppträningspass så att inga möten behöver ske i salarna.
 • Vi har tillfört fler stationer för rengöring i våra gruppträningssalar.
 • Varje sal har en maxgräns på antal personer som får vistas där.
 • Vi jobbar kontinuerligt med att tillföra fler pass i de träningsformer där det  finns behov.
 • Vi har skapat digitala träningspass som delas via vår hemsida och uppmanar medlemmar att träna hemifrån tillsammans med oss digitalt.

I våra gym

 • I gymmet har vi möblerat för att det ska vara lätt att hålla avstånd.
 • Uppmanar dig som medlem att torka av utrustningen före och efter du använt den.
 • Vi har infört bokning för alla våra aktiviteter, även för träning i våra gym.