2020-08-24 -     Nyheter

Kan du byta om och duscha hemma i samband med ditt besök hos oss?

Genom att så många som möjligt av oss byter om och duschar hemma minskar vi trängsel och risk för smitta i våra omklädningsrum. Om du behöver använda våra omklädningsrum t ex i samband med simning och aqua, var noga med att hålla avstånd till andra.

På IKSU sport och IKSU spa finns flera omklädningsrum att välja mellan, så om du behöver byta om och duscha hos oss - välj ett som har få besökare just då.

Vi jobbar på att kunna tillföra mera skåp i korridorer vid gymmen på IKSU sport och IKSU spa för att du ska kunna låsa in dina saker utan att behöva besöka ett omklädningsrum.