2020-08-24 -     Nyheter

Vi uppmanar dig att byta om och duscha hemma.

Genom att byta om och duscha hemma, minskar vi trängsel och risk för smitta i våra omklädningsrum. Om du behöver använda våra omklädningsrum t ex i samband med simning och aqua, var noga med att hålla avstånd till andra.

På IKSU sport och IKSU spa finns flera omklädningsrum att välja mellan, så om du behöver byta om och duscha hos oss - välj ett som har få besökare just då. På varje omklädningsrum finns angivet hur många personer som får vistas där samtidigt.