IKSU Idrottsvetenskapliga pris 2023

2023-05-26 -  

Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia, Malmö universitet tilldelas IKSU Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åmans minne 2023.

Hedenborgs forskning har berört flera aktuella områden inom idrottsvetenskap så som genus- och maktrelationer inom idrotten, barns rättigheter inom idrott, erfarenheter av idrott och fysisk aktivet under coronapandemin, idrott och hållbarhet samt hästsport. Hedenborg har publicerat ett stort antal artiklar och har genom sin forskning bidragit med ny och viktig kunskap inom det idrottsvetenskapliga området. I ett bredare idrottsligt perspektiv bidrar Hedenborg även med sina kunskaper nationellt och internationellt, exempelvis som ordförande i Svenska Antidopningsstiftelsen och ledamot av det vetenskapliga rådet för European College of Sport Sciences (ECSS).

 

Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris

I samband med att IKSU (Idrottsklubben Studenterna Umeå) firade 50 års jubileum år 2009 bildades Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris med det huvudsakliga ändamålet att främja den idrottsvetenskapliga forskningen i Sverige.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av ledamöter utsedda av IKSU och Umeå universitet tillsammans.

Stiftelsen har till uppdrag att utdela stipendiet IKSU Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åmans minne, till en nationell forskare som på ett övertygande sätt bidrar till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området.

Stipendiet delas ut i samband med Umeå universitets högtidsdag.