Intervju Marlene Forsmark

2017-01-23 -     Nyhet   Artiklar

IKSU har träffat Marlene Forsmark, hälsocoach på Itrim

Hej Marlene, kan du berätta om ditt arbete som hälsocoach på Itrim?

- Min roll är att finnas som stöd och ge möjlighet till nya tankar och förhållningssätt för att hjälpa mina deltagare att nå sina mål. Jag kan vara peppande men också rätt så utmanande. Jag försöker ställa frågor som behövs för den situation som deltagarna befinner sig i.

- Som coach har jag ett stort ansvar i att stötta deltagarna att själva finna lösningarna på vägen till förändring. Kortsiktigt går det ofta lätt att motivera sig för att komma igång med träning och äta bättre, men utmaningen är att få livspusslet att fungera långsiktigt. Då krävs det en realistisk målsättning och regelbunden uppföljning av den.

- Sedan är det minst lika viktigt att vi får till det praktiskt, så vi jobbar ofta med att kombinera coachingen med någon form av aktivitet, till exempel under en promenad eller en ny träningsform.

 

Vad är det bästa med att jobba som hälsocoach på Itrim?

- Det är häftigt att se så stora förändringar hos deltagarna redan efter 12 veckor, många har redan nått sin målvikt då. Men det är framförallt givande att vid samma tillfälle se deras välmående och synliga resultat som exempelvis förbättrat blodtryck, konditionsvärde, deras nya energi och veta att vi kan erbjuda stöd för att detta ska bli långsiktigt.

- Jag blir varm i hjärtat när jag ser deltagarnas personliga utveckling i det långa perspektivet, det kan vara allt ifrån att deltagarna har förändrat sin arbetssituation till det bättre eller hitta tillbaka till en träningsnivå som de tidigare klarat av.

- Även om varje deltagare har en individuell plan så upplever jag att gruppträffarna har stor betydelse och är en styrka i programmet. Gruppdeltagarna hjälper till att dela med sig av sina erfarenheter och peppar varandra. De kan också fungera som träningskompisar så att den vardagliga träningen blir lättare.

- Att veta att vi har forskningen bakom oss förstärker bara det jag får uppleva varje dag ytterligare.

 

Berätta lite om dig själv.

- Jag har jobbat med Itrim i snart 3 år och på IKSU i 13 år. Jag tycker om att vara aktiv och blandar mitt jobb som hälsocoach med att hålla i gruppträningspass på IKSU såsom Aqua, Indoor Walking och BODYBALANCE®. När jag tränar bara för egen del är jag gärna ute i naturen, på egen hand eller med hunden. Tack vare inspiration från mina deltagare och deras arbete mot att nå sina uppsatta mål genomförde jag en Svensk Klassiker under förra året. Mitt mål för 2017 är att börja cykla i terräng och att läsa fler böcker, alla delar i livet behöver få sitt.