2018-09-24 -     Nyhet

Dina vänner diskuterar klättring igen, och de längtar till 18 november då klätterhallen på IKSU sport öppnar. Du nickar instämmande och ler, men egentligen har du ingen koll på klättring överhuvudtaget. Alla verkar veta hur man klättrar – utom du.

Känner du igen dig? Läs igenom vår snabbguide så hänger du med i samtalet nästa gång.

Vad är ett grönt kort?
För att lära dig klättra går du en introduktionskurs och examineras för ett Grönt Topprepskort. Då får du lära dig allt från säkring och säkerhet till klätterteknik och bouldering. När du klättrar ska du alltid bära ditt gröna topprepskort synligt i din sele.

Vad är topprepsklättring?
Höga väggar där det hänger rep, kallas för topprepsväggar. För att klättra på dessa väggar krävs att du har en person som säkrar dig.

Vad betyder att säkra?
Vid topprepsklättring är klättraren säkrad uppifrån med ett rep. Du som säkrar fungerar som ett ankare i andra änden av repet, där din sele och repbroms säkrar att klättraren inte faller ner. För att säkra krävs att du har Grönt topprepskort.

Vad är ledklättring?
På höga väggar där det inte finns rep uppsatta så fäster du repet på egen hand efterhand som du klättrar. Detta kallas ledklättring, eller att leda. För att klättra och säkra på led krävs att du har gått kurs och examinerats för ett Rött ledkort.

Vad är bouldering?
Bouldering sker utan rep på väggar som är ca 4,5 meter höga. Under väggarna finns tjocka mattor som fallskydd.

Vad betyder autobelay?
Autobelay är en slags automatsäkringsmaskin. Den innebär att du kan klättra själv på topprepsväggar utan att ha en kompis som säkrar dig. Du måste ha Grönt topprepskort för att använda autobelays.

Vad är en led?
När du klättrar använder du endast ett fåtal av alla grepp på väggen, du följer en viss bana. Denna bana kallas för led. För att hitta en led i myllret av grepp så letar du efter grepp i samma färg - de röda greppen motsvarar en led, medan de blåa motsvarar en annan led o.s.v.

Olika leder har olika svårighetsgrad. Svårighetsgraden står angiven på en lapp vid första greppet på leden. Ju lägre siffra desto lättare led.

När du klättrar på en bouldervägg kallas lederna istället för problem. 

Vilken utrustning behövs för att klättra?
För bouldering behöver du endast klätterskor. För repklättring behöver du även en klättersele och repbroms för att kunna fästa repet i. Allt finns att hyra i receptionen.

Så där ja! Dina vänner diskuterar klättring igen. Du nickar instämmande och ler, du har ju också koll på klättring! Alla verkar veta hur man klättrar – även du.