Ombyggnationer IKSU sport

2017-03-06 -     Nyhet

Byggnationer på IKSU sport

Med anledning av den planerade klätterhallen  har det nu påbörjats byggnationer vid entré norr på IKSU sport. Vi hänvisar därför till entré syd och entré väst istället.

Det kommer inom kort också att ske ombyggnationer inomhus, vilket innebär att korridoren utanför omklädning Las Palmas kommer att vara stängd under en period. Vi hänvisar då till en tillfällig entré till Las Palmas via entré väst (följ skyltning på IKSU sport).