Vi söker engagerade och utvecklingsinriktade personer till IKSU:s styrelse som vill vara med och bygga det framtida IKSU.

Vi behöver dig som har ett hjärta som klappar för IKSU och som känner att du kan och vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter i styrelsearbetet.

Du behöver ha en förståelse och ett intresse för de förutsättningar som en verksamhet som arbetar både ideellt och kommersiellt, kan ha. Kanske har du tidigare erfarenheter från styrelsearbete och kunskaper eller särskilt intresse inom områdena ekonomi, juridik, marknadsföring alternativt om hur ny teknik och digitalisering kan komma att användas för att utveckla verksamheten - Ett IKSU för framtiden.

Som styrelseledamot i IKSU kommer du att ingå i både föreningens styrelse samt i bolagsstyrelsen för det helägda dotterbolag som föreningen äger, IKSU Hälsa AB. Du behöver ha tid och stort intresse för att i styrelsen medverka till IKSU:s utveckling och måluppfyllelse samt för att, tillsammans med den övriga styrelsen, kunna vara ett stöd för sportchef/VD.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Jörgen Vikström, ordförande i IKSU:s valberedning, på telefon 070-631 74 34.

Ansökan

Lämna din intresseanmälan via formuläret som du hittar här.

 

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 31 januari 2021.