Övergripande mål

IKSU strävar alltid efter nöjda medlemmar.

• Nöjda medlemmar.
• Fler medlemmar .
• Stabil ekonomi.