Verksamhetspolicy

Våra kärnvärden genomsyrar arbetet med att uppfylla våra övergripande mål och att sträva mot vår vision. För att vi ska nå vår vision krävs att våra medlemmar och kunder kan lita på att IKSU håller rätt kvalitet i verksamheternas alla olika delar.

För att möjliggöra detta ser vi till att alla som arbetar inom IKSU:

  • är engagerade i arbetet med ständiga förbättringar av IKSU:s verksamheter och att alla har den kompetens som krävs.
  • har goda relationer med våra medlemmar och kunder och ger dem god service.
  • följer lagar, förordningar och andra krav som finns angivna i vårt ledningssystem och i ingångna avtal.
  • samråder med medlemmar, kunder och andra intressenter och driver utveckling av vår verksamhet.
  • bedriver verksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv. På så sätt bidrar IKSU till ett långsiktigt hållbart samhälle och bygger samtidigt en uthållig utveckling och ett starkt varumärke.
  • gör prioriteringar och strävar efter att avsätta nödvändiga resurser för att säkerställa att alla arbetsuppgifter kan lösas med gott resultat och med hög kundnöjdhet