Bolag och stiftelser

IKSU Hälsa AB

IKSU Hälsa AB är föreningen IKSU:s helägda bolag med säte i Umeå. Bolagets styrelse utses av bolagsstämman. Bolaget bedriver verksamhet inom träning, friskvård, rehabilitering och rekreation. Även konferensverksamhet och produktförsäljning ligger inom ramen för bolagets verksamhet. Sedan 2012 ligger alla avtal med företagskunder i bolaget. Verksamhet i bolaget bedrivs vid samtliga tre anläggningar; IKSU sport, IKSU spa och IKSU plus.

Stiftelsen Universitetshallen

IKSU är en av tre stiftare i Stiftelsen Universitetshallen tillsammans med Umeå universitet och Umeå Studentkår. Stiftelsen äger och förvaltar delar av anläggningen IKSU sport samt del av inventarier på de anläggningar IKSU bedriver verksamhet. Hyr ut lokaler till Umeå universitet, IKSU med flera. Ledamöter till stiftelsens styrelse utses av stiftarna.