I samband med att IKSU (Idrottsklubben Studenterna Umeå) firade 50 års jubileum år 2009 bildades Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris med det huvudsakliga ändamålet att främja den idrottsvetenskapliga forskningen i Sverige.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av ledamöter utsedda av IKSU och Umeå universitet tillsammans. Ordförande för stiftelsen är Anders Rebbling (Ordförande IKSU) och övriga ledamöter är av Umeå universitet utsedda professor emerita Gunnevi Sundelin och professor Louise Rönnqvist. Ersättare i styrelsen är Marie-Louise Jarlenfors (sportchef IKSU), samt professor Josef Fahlén och professor Charlotte Häger.

 

Stiftelsen har till uppdrag att utdela stipendiet IKSU Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åmans minne, till en nationell forskare som på ett övertygande sätt bidrar till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området.

 

Stiftelsens definition av idrottsvetenskap utgår från IKSU:s stadgar där idrott definieras som:

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mer, ha roligt och må bra

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Hittills har tre stipendier delats ut, 2015 till Josef Fahlén, docent i pedagogik, 2019 till Håkan Alfredsson, professor i Idrottsmedicin, och 2021 till Charlotte Häger, professor i Fysioterapi. Förutsatt att lämplig kandidat nomineras delas det fjärde stipendiet ut i samband med Umeå universitets årshögtid 2023.

 

Beslut om stipendiater tas av Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris styrelse under våren 2023. Till stöd för styrelsen beslut finns en jury bestående av tre personer som utses årligen och har till uppgift att rekommendera kandidater som bedöms aktuella som mottagare av priset. Juryn består 2023 av docent Magnus Ferry (sammankallande), docent Louise Davis och docent Martin Björklund.

 

Stipendiet om 50 000 kr ska i första hand ses som stimulans för fortsatt forskning och därför premieras forskare som fortsättningsvis kommer att bidra till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området.

 

Nominering av kandidater

Nomineringar av kandidater till IKSU Idrottsvetenskaplig pris kan göras av institution, enskild person eller liknande. Egen ansökan accepteras. Styrelsen och juryn kan inom sig nominera kandidater. Nominering av kandidater med tillhörande ansökan skall skickas in senast den 15 mars 2023 till

 

Juryns sammankallande Magnus Ferry magnus.ferry@umu.se eller skickas med brev till:

 

IKSU

Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris

Sportgränd 7

907 30 Umeå

 

 

Ansökan skall innefatta:

  • Kort curriculum vitae
  • Kort motivering till varför sökande skall få priset (max 10 rader)
  • Beskrivning av vetenskapliga fynd och forskningens relevans för Idrottsvetenskap (max 2 sidor)
  • Publikationslista strukturerad utifrån typen av publikation, där det framgår vilka publikationer som kan ses som idrottsvetenskapliga.
  • De viktigaste idrottsvetenskapliga publikationerna (n=1-3), med en bifogad kort motivering som förtydligar varför publikationerna anses viktiga för idrottsvetenskapen.

 

Mer information

Mer information om IKSU Idrottsvetenskapliga pris kan erhållas av: Stiftelsens ordförande Anders Rebbling anders.rebbling@umu.se och juryns sammankallande Magnus Ferry magnus.ferry@umu.se

 

Kontakt

Mer information om IKSU Idrottsvetenskapliga pris kan erhållas av Stiftelsens ordförande Anders Rebbling anders.rebbling@gmail.com och juryns sammankallande Magnus Ferry magnus.ferry@umu.se

Tidigare pristagare

Stipendiat 2015 - Josef Fahlén

Josef Fahlén, docent i pedagogik vid Umeå universitet är helt inriktad mot idrottsforskning och har hittills koncentrerat sig på några få forskningsfrågor: 

  1. Föreningsidrottens professionalisering, kommersialisering och politisering
  2. Studier av idrottsanläggningar
  3. Spontanidrott och dess uppkomstmekanismer

- Josef Fahlén är en värdig vinnare av IKSU:s idrottsvetenskapliga pris då han bidrar till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området på ett övertygande sätt”, säger Maria Wallin Wållberg, ordförande Stiftelsen IKSU vetenskapliga pris samt ordförande i föreningen IKSU.

Stipendiat 2019 - Håkan Alfredsson

Håkan Alfredsson, läkare och professor i idrottsmedicin.
Håkans forskning är inriktad på att utveckla metoder för att snabbt kunna bota smärttillstånd i senor som är vanligt förekommande bland motionärer så väl som elitidrottare.Denna forskning är relevant för idrottsutövare på alla nivåer samt har utmanat tidigare teorier om smärttillstånd i senor. Alfredssons forskning har bland annat bidragit till att utveckla nya behandlingsmetoder och han har genom sin forskning bidragit till att öka kunskaperna inom det idrottsvetenskapliga området.

Stipendiat 2021 - Charlotte Häger

Charlotte Häger, fysioterapeut och professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Charlottes forskning har under lång tid fokuserat på rörelseförmåga, fysisk aktivitet och idrottsskador. Därtill, med en nydanande metodutveckling för att vidare studera effekten av neuromuskulär träning på motoriskt utförande och kontroll. Genom sitt fokus på bland annat på korsbandsskador, som är väldigt vanligt förekommande och drabbar alla åldrar men oftast unga idrottare, har hon bidragit med ny och viktig kunskap inom det idrottsvetenskapliga området om konsekvenser av idrottsskador på kort och lång sikt, principer för träning och bidragit till flertalet nya funktionella tester. Hennes forskning har därigenom bidragit till att förbättra behandlingsval och rehabilitering av skador, samt minska risken för nya skador