Vill du vara med och bidra till sektionen ?

Från och med hösten 2017 ges möjlighet att köpa rabatterat sektionskort på IKSU till de sektionsmedlemmar som är engagerade i sektionen och är villiga att jobba för att driva den framåt.

Förutom att ansvara för något område eller arrangera specifika event så förväntas du delta på fixardagar och hjälpa till att hålla hallen ren och snygg mm. Syftet med de förändrade kriterierna är en förhoppning om att öka engagemanget i sektionen och få fler aktiva medlemmar som bidrar till verksamheten.

Nedan följer förslag på aktiviteter som bidrar till verksmaheten (och kan berättiga ett rabatterat sektionskort):

• Delta och bidra till en arbetsgrupp (tex anläggningsgrupp, träningsgrupp, tävlingsgrupp, medlemsgrupp mfl)
• Ansvara för afterwork-beach
• Tävlingsledare
• Engagera dig i något av våra mångfaldsprojekt (tex tränare Vän i Umeå)
• Beachgalan
• Guldhattenturneringen
• Anordna tex beachstegen eller andra sektionsevent
• IKSUs event (tex mässan i september, kortkontroller)
• Företagsturnering
• Hjälpa till vid förbundsevent, t.ex. Swedish Beach Tour

Man bör bidra till minst två av aktiviteterna för att bli berättigad till rabatterat sektionskort. Ifall man är särskilt aktiv inom sektionen, d.v.s. bidrar med ideellt arbete minst 4 timmar per vecka, kan man få ett gratis sektionskort. Detta inbegriper något av följande alternativ:
• Tränare i sektionen under 1 år (aug-april), 1 gång/vecka
• Ingå i styrelsen under 1 år
• Ansvarig för en arbetsgrupp under 1 år
• Samordnare SBT under 1 år (här ingår även lön)
• Eventuellt övriga specialuppdrag?

För att ansöka om att få köpa rabatterat sektionskort, eller få ett gratis sektionskort? Fyll i formuläret här.