Styrelseprotokoll

Som ett led i ökad insyn i sektionsstyrelsearbetet kommer vi lägga ut styrelseprotokollen här på sektionssidan. Vi har som ambition att träffas cirka en gång i månaden och vill man anmäla någon fråga så går det också bra. Maila oss på beach@iksu.se