Styrdokument för satsningsgrupper inom träningsverksamheten

Möjligheten att skapa och ansvara över en satsningsgrupp är öppen för alla medlemmar i sektionen. Satsningsgrupperna ska ha tydligt genomarbetade riktlinjer och informationen ska ut till alla sektionens medlemmar. Däremot kan vissa krav vara definierade för respektive satsningsgrupp som enbart tillåter en viss nivå av spelare att medverka. Gruppen behöver inte vara utformad för både dam- och herrspelare, och nivån kan begränsas både uppåt och neråt.

För att ansökningen ska vara realiserbar måste den innehålla:

 • Satsningsgruppens syfte och mål​ - Motivering till varför sektionen ska satsa på gruppen och vad målet med gruppen är.
 • Vem/vilka som ansvarar för gruppen ​Vem använder styrelsen/arbetsgrupperna som kontaktperson. Vem ser till att uttagningarna går rätt till och att gruppen fungerar.
 • Vilka är gruppen till för -​ Vilken kategori av spelare gruppen vänder sig till och vilka urvalskriterier ska användas för att sålla bland sökande. 
 • Krav på spelare i gruppen - ​Eventuella krav som ställs på gruppmedlemmarna, fysträning och träningstimmar mm. 
 • Budget - ​En budgetering som innehåller en beskrivning för respektive kostnad/intäkt. Hur mycket resurser i form av halltider, pengar mm. 
 • Motprestation av spelare​ -​ Kostnad för att vara med i gruppen, sektionsarbete och/eller pengar. 
 • Resurser –​ frågor kring eventuella resurser, till exempel hur tränarfrågan löses 

 

Om din ansökan beviljas förväntas du/ni:

 • Skriva ett dokument med information om gruppen och även ett ansökningsformulär som arbetsgruppen kan skicka ut till medlemmarna.
 • Ta ut gruppen enligt de kriterier som står ovan.
 • Följa upp budget under terminens gång.
 • Se till att motprestationen för gruppen efterföljs.
 • Se till att gruppen fungerar.