I vår sektion har man möjlighet att engagera sig på olika sätt. Man kan vara med och arrangera någon av våra två årligt återkommande tävlingar eller skapa en ny tävling. Man har också med rätt kompetens möjlighet att bedriva workshops för IKSU:s samtliga medlemmar. Man har möjlighet att vara med och påverka hur gymet utformas och vad som ska inköpas. Även städning av gymet utförs av sektionens medlemmar. Kontakta oss om du vill veta  mer fitness@iksu.se

Sektionens fokus ligger på träning och tävling, i kombination med att vi ska ha kul tillsammans. När det gäller tävling är sektionens huvudområden
Athletic Fitness och Fitness Five. Intresset för Athletic Fitness i Umeå har ökat de senaste åren vilket inte minst syns på vår egen tävling Athletic Umeå
som arrangeras varje vår. Antalet tävlande och publiken ökar för varje år.

Sektionsstyrelse

David Hansson
Sektionsordförande
Viktor Lundquist
Viktor Lundquist
Sekreterare / Vice ordförande
Amanda Hansson
Ledamot
Erik Lundegård
Erik Lundegård
Ledamot