Tävla

IKSU fitness anordnar två tävlingar/år. Dessa är Fitness Five i april/maj och Athletic Umeå i oktober/november.

Tävlings regler

Fitness Five

Fitness Five går ut på att de tävlande under 5 olika styrkemoment ska samla ihop så många repetioner som möjligt. Vinnaren är den som lyckats samla ihop flest repetioner när samtliga moment är genomförda. Momenten som ingår är:

1. Bänkpress (Herrar på egen kroppsvikt, damer på 70 % av kroppsvikt i 100 sekunder) Momentet startar genom att händerna greppas kring stången, som lyfts ut. På domarens signal (då armarna är helt utsträckta i armbågslederna och stången är i balans) sänks stången ned till bröstkorgen. I den följande pressen skall armarna fullständigt sträckas ut i armbågslederna. I annat fall blir repetitionen underkänd. Stången skall tydligt vidröra bröstkorgen, utan att “studsas”. Bålen och benens position skall vara stilla och rörelsen skall utföras i ett kontrollerat tempo. Endast magnesium är tillåtet som hjälpmedel.

2. Bicepscurl (Herrar på 50 % av kroppsvikt, damer på 40 % av kroppsvikt i 100 sekunder) Stången lyfts ut från ställningen och tävlingsmomentet startar med armarna hängande rakt ned. Både ländrygg och bröstrygg ska ha kontakt med vägg/stolpe under den koncentriska fasen. På domarens signal påbörjas den första curlen. Repetitionerna skall utföras i ett lugnt och jämnt tempo, utan gung på kroppen, vare sig i ländryggen eller i knäleden. Armarna skall mellan varje repetition vara fullt utsträckta – och skivstången skall vidröra hakans spets i toppläget. Det är dock tillåtet att skjuta fram hakan något, men ej sänka densamma. Tempot skall vara lugnt, med tydligt stopp i bottenpositionen.

3. Knäböj (Herrar på 150 % av kroppsvikt & Damer på egen kroppsvikt i 100 sekunder) Efter huvuddomarens signal skall lyftaren böja knäna och sänka kroppen så att lårens översida vid höftleden, (vecket), kommer i linje med knäledens översta punkt. Från denna ställning skall lyftaren resa sig till upprätt ställning med raka knän. 

4. Chins (Herrar & Damer på egen kroppsvikt i 100 sekunder) På domarens signal påbörjas den första chinsen. Max sträck i bottenläget, hakan över räcket i toppläget och inget gung eller sprattel tillåtet. Rörelsen ska vara med armbågarna utåt och inte framåt. Tempot får inte vara högre än att domarna tydligt kan se vändningarna och att kroppen hålls i korrekt läge. Det inte är tillåtet att ”föra” benen under repetitionen. Man kan ha endera böjda ben eller raka ben, men får inte förändra detta under omgången. Endast magnesium är tillåtet som hjälpmedel.

5. Dips (Herrar & Damer på egen kroppsvikt i 100 sekunder) På domarens signal påbörjas den första dipsen. Armbågen minst i höjd med axeln i bottenläget. Fullt sträck i armbågen i toppläget. Inget gung eller sprattel tillåtet. Kroppen får inte luta för mycket framåt, utan ska vara i det närmaste upprätt. Tempot får inte vara högre än att domarna tydligt kan se vändningarna och att kroppen hålls i korrekt läge. Endast magnesium är tillåtet som hjälpmedel.

Startordning: 
Enligt startlistan som presenteras på tävlingsdagen. Undantaget är dips som startar med den som fått ihop minst antal repetitioner och den som har flest startar sist.


Athletic Umeå

Athletic Umeå är en tävlingsform som mäter de tävlandes styrka och kondition. I tre olika moment samlar de tävlande ihop placeringspoäng. Den som har lägst poäng efter samtliga moment vinner tävlingen. Momenten som ingår är:

1. Chins (Herrar & Damer på egen kroppsvikt) På domarens signal påbörjas den första chinsen. Max sträck i bottenläget, hakan över räcket i toppläget och inget gung eller sprattel tillåtet. Rörelsen ska vara med armbågarna utåt och inte framåt. Tempot får inte vara högre än att domarna tydligt kan se vändningarna och att kroppen hålls i korrekt läge. Det inte är tillåtet att ”föra” benen under repetitionen. Man kan ha endera böjda ben eller raka ben, men får inte förändra detta under omgången. Endast magnesium är tillåtet som hjälpmedel.

2. Dips (Herrar & Damer på egen kroppsvikt) På domarens signal påbörjas den första dipsen. Armbågen minst i höjd med axeln i bottenläget. Fullt sträck i armbågen i toppläget. Inget gung eller sprattel tillåtet. Kroppen får inte luta för mycket framåt, utan ska vara i det närmaste upprätt. Tempot får inte vara högre än att domarna tydligt kan se vändningarna och att kroppen hålls i korrekt läge. Endast magnesium är tillåtet som hjälpmedel.

3. Rodd (Herrar & Damer ror på motstånd 10 på roddmaskinen) På domarens signal ska den tävlande ro så långt som möjligt på 60 sekunder.