Outdoor against Cancer

Outdoor against Cancer: my goal (OaC) är ett EU-finansierat Erasmus+ Sport projekt som i Sverige drivs av Region Västerbotten, Umeå universitet och Västerbottens Idrottsförbund.

OaC:s syfte är att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer.

Under våren 2020 anordnas projektets nästa event, "winter edition", tillsammans med IKSU frilufts. Eventet kommer att äga rum i Umeås närhet med aktiviteter såsom skidåkning, skridskoåkning, vandring eller dylikt. Eventet är helt gratis och riktar sig till personer med cancer, samt deras familj och vänner. Det blir ett tillfälle där vi tillsammans kommer ut i naturen och rör på oss i precis det tempo som passar dagsformen.

Tryck här för att läsa mer om projektet och aktiviterna.