Outdoor against Cancer

Outdoor against Cancer: my goal (OaC) är ett EU-finansierat Erasmus+ Sport projekt som i Sverige drivs av Region Västerbotten, Umeå universitet och Västerbottens Idrottsförbund.

OaC:s syfte är att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer. 

Läs mer om Outdoor Against Cancer på www.oacmygoal.eu.

OBS EVENTET SOM SKULLE ANORDNATS DEN 28 MARS ÄR INSTÄLLT MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET.