Engagemang och verksamhet

Vi skapar IKSU kampsport

Vi skapar verksamheten tillsammans! De uppdrag vi behöver hjälp med idag finns listade nedan. Om du vill hjälpa till med något eller om du har frågor gällande ett uppdrag, hör av dig till vår verksamhetsansvarige, Karl Dahlgren (tel 0735-705715, info@iksukampsport.se)

Riktlinjer för sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen ansvarar för att:

 • Leda och planera verksamhet i linje med vår strategiska plan
 • Tillse att sektionen har en ordförande och en kassör
 • Tillse att ett sektionsårsmöte hålls
 • Upprätta budget tillse ekonomisk balans

 

Ledamötenas uppgifter:

 • Ansvara för specifikt område (t.ex. sektionsordförande, kassör, arbetsgrupp)
 • Delta på sektionsstyrelsemöten samt utföra för- och efterarbete relaterade till dessaRiktlinjer för medlemsinflytande och sektionsårsmöte på IKSU kampsport

Synpunkter från medlemmar och föräldrar inhämtas löpande genom  bl.a. dessa kanaler:

Idélådan

• Via mejl (info@iksukampsport.se)

• Via medlemsenkät (skickas ut årligen)

• Feedback som lämnas vid avregistreringar

 

På sektionsårsmötet (hålls vanligen under höstterminen):

 • Sektionsstyrelsen presenterar:

  • Vad som gjorts nuvarande verksamhetsår utifrån planen

  • Förslag på sektionsledamöter

  • Planerade aktiviteter för nästkommande verksamhetsår

 • Sektionens medlemmar röstar om godkännande eller avslag av ovanstående

 

Under året:

 • Sektionsstyrelsen jobbar enligt den plan som godkänts på årsmötet

 • Ev. vakanser i sektionsstyrelsen tillsätts av sektionsstyrelsen

  • Vi strävar efter att ha en jämn representation från våra olika idrotter och en jämn könsfördelning

  • Nya ledamöter har ingen rösträtt, innan de valts in på årsmöte

  • Medlemmar kan höra av sig till sektionsstyrelsen om de vill vara med i sektionsstyrelsenKontakt

Vi välkomnar frågor och synpunkter hänvisas till verksamhetsansvarige. Se startsidan för kontaktuppgifter.