Sektionsstyrelse

Sekitonsstyrelsen väljs av medlemmarna i samband med sektionsårsmötet som hålls under höstterminen. De arbetar med planering och strategier gällande hela verksamheten. Har du idéer eller frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Maria Nordberg
Sektionsordförande
Karl Dahlgren
Karl Dahlgren
Ledamot, Verksamhetsansvarig