Sektionsstyrelse

Sekitonsstyrelsen väljs av medlemmarna i samband med sektionsårsmötet som hålls under höstterminen. De arbetar med planering och strategier gällande hela verksamheten. Har du idéer eller frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Maria Nordberg
Sektionsordförande
Kent Ljungberg
Kent Ljungberg
Kassör
Karl Dahlgren
Karl Dahlgren
Ledamot, Verksamhetsansvarig
Mikael Wikström
Ledamot
Mikael Wikström
Ledamot
Bastian Sandin
Bastian Sandin
Ledamot
Elisabeth Wigenstam
Ledamot