Covid-19 och träning

Att träna är både roligt och viktigt, men pandemin är ännu inte över. Några saker är därför särskilt viktiga att tänka på.

• Stanna hemma om ni har symptom.

• Mask skall användas inne i träningslokalen under hela passet.

• Sprita händerna med handsprit när ni kommer till träningslokalen.

• Kom ombytta till träningslokalen eller byt om i träningslokalen innan träningen börjar. Rekommendationerna är fortfarande att undvika gemensamma lokaler såsom omklädningsrum.

• Bytlåna ej utrustning.

• För de som behöver låna utrustning av sektionen finns vissa möjligheter. All utrustning skall rengöras inför återlämning till sektionen. Behöver ni hjälp att prova ut lånerustning, kontakta info@iksukendo.se.

OBS! Glöm inte att gå igenom era shinaier inför inomhusträningen!

 

IN ENGLISH

• Stay home if you have symptoms.

• Mask must be worn inside the dojo during the entire training session.

• Wash your hands with disinfection before entering the dojo.

• Change before you get to IKSU sport or change inside the dojo before session begins. The recommendations are still to avoid common areas such as changing rooms!

• Do not borrow/lend equipment.

• For those who need to borrow equipment from IKSU kendo, there are some options. All equipment must be cleaned before you return it. If you need help, contact info@iksukendo.se.

NB! Please make sure that the condition of your shinai is acceptable prior to training.