8 Mars, 13-16, IKSU sport Franke

Den 8 mars är det dags för IKSU kendos årsmöte. Där har du som medlem chans att påverka hur vi för vår sektion framåt. Vi kommer rösta in nya ledamöter till styrelsen och beröra de motioner som skickas in. 

Tid: 8 Mars 13–16

Plats: IKSU sport, Franke

 

 

Mötets agenda:

§ 1 Mötet öppnar

§ 2
Val av ordförande

§ 3 Val av sekreterare

§ 4 Val av justerare och rösträknare

§ 5 Godkännande av dagordningen

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

§ 9 Ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret

§ 10 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11  Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

§ 12  Fastställande av sektionsavgift

§ 13  Behandling av IKSU kendos visionsdokument

§ 14  Behandling av styrgruppens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 15  Val av styrelse 
Ordförande för en tid av 1 år. 
Ledamot för en tid av 2 år. 
Ledamot för en tid av 1 år.
Valberedning för en tid av 1 år.

§ 16  Mötets avslutande

 

Mötet sker efter söndagsträningen och som alltid bjuder vi på fika!

Lägg till i kalender 2020-03-08 13:00:00 2020-03-08 16:00:00 Europe/Stockholm Årsmöte 2020, 8 mars Se information i mejlet eller på iksu.se Iksu info@iksu.se