Kurserna fokuserar på grundläggande kunskaper om fingerstyrka och hur dess träning kan påverka din klättring.

Introduktionskurs i Fingerstyrka

För dig dig som är mist 18 år och klättrar minst 6a led eller 5C boulders.  Du får även prova övningar som hjälper dig att gradvis utveckla din fingerstyrka med låg skaderisk. Du får också tips om hur du kan gå till väga när du tränar inför framtida utmaningar och projekt

Antalet deltagare begränsas till 8st så att kursen håller hög kvalitet och varje deltagare hinner få individuella tips och träningsrekommendationer. Du som anmäler dig bör vara fri från skador i fingrar och armar.

Instruktör: Kursen ges av Carlos Cabrera som har mångårig erfarenhet som föreläsare och tränare från nybörjare till landslag och elitklättrare med meriter som 8b+ boulder och 9a+ led.

OBS! Du kan inte anmäla dig här. För att anmälan ska vara giltig bör följa länken och fylla i förmuläret i Din Kurs även om du redan är medlem i IKSU Klättring. Medlemskap kontrolleras efter anmälan.

 

 Avancerad Kurs i Fingerstyrka

För dig dig som är mist 18 år och klättrar minst 7b led eller 6C boulders. Kursen består av både teoretisk och praktisk innehåll. Vi utvecklar viktiga koncept kring styrka och skadeförebyggande samt testar din fingerstyrka och ger dig tips på hur du kan lägga in detta moment i din träning.

Antalet deltagare begränsas till 8st så att kursen håller hög kvalitet och varje deltagare hinner få individuella tips och träningsrekommendationer. Tänk på att vi kommer att testa din fingerstyrka, vilket medför att du får mest av kursen om inte du har tränat dagen innan och är fri från skador.

Instruktör: Kursen ges av Carlos Cabrera som har mångårig erfarenhet som föreläsare och tränare från nybörjare till landslag och elitklättrare med meriter som 8b+ boulder och 9a+ led.

OBS! Du kan inte anmäla dig här. För att anmälan ska vara giltig bör följa länken och fylla i förmuläret i Din Kurs även om du redan är medlem i IKSU Klättring. Medlemskap kontrolleras efter anmälan.

Introduktionskurs Fingerstyrka

Datum:

Återkommer 2019, men datum ej bestämt

Tid:

Ej fastställt för 2019

Pris:

Återkommer

Material:

Klätterskor & krita.

Anmälan och betalning:

Återkommer

Avancerad kurs i fingerstyrka

Material:

Klätterskor & krita.

Datum:

Återkommer 2019, men datum ej bestämt

Tid:

Ej fastställt för 2019

Pris:

Återkommer

Anmälan och betalning:

Återkommer