Klätterhallsprojektet

Här kan du följa klätterhallsprojektet.

De formella besluten för en ny klätterhall är nu klara. Den nya klätteranläggningen innebär en tillbyggnad av IKSU sport och målet är att de nya lokalerna ska kunna ta emot cirka 3 500 besökare per vecka och bli en av Sveriges modernaste. Projektet som genomförs i samarbete med Akademiska Hus kommer att innebära att vi kan erbjuda klättringsaktiviteter till en bred målgrupp och långsiktigt utveckla sporten för hela Norrland.

IKSU är en betydelsefull del av Umeå och universitetsstaden och en viktig pusselbit för Umeå universitet som idrottsuniversitet. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vår unika anläggning i takt med att staden växer och nya behov som kommer.

Den nya klätterhallen kommer att inrymma en fri klättringshöjd om 17 meter och ligga i direkt anslutning till befintliga byggnader där även en ny entré skapas för att förbättra inflödet i lokalerna. Vi har som ambition att hallen ska utgöra en samlingspunkt som lockar många att testa en sport där individen själv styr utmaningen. Verksamheten riktar sig till alla åldrar och anläggningen kommer att inneha OS-standard och även certifieras enligt Svenska Klätterförbundets guldstandard för klätterhallar. Certifieringen medför att stort fokus läggs på säkerhet samt att anläggningen ska hålla hög kvalitet för att vara funktionell.

- Klättring som sport växer snabbt i såväl Sverige som resten av världen, 2020 kommer det för första gången vara en OS-gren vid Tokyos Olympiska Spel och vi är glada över att IKSU kan utvecklas med en klättringshall av den nya OS-standarden, säger Margareta Ericsson Lif, vd/sportchef IKSU.

Totalt kommer nybyggnaden omfatta ca 1900 kvm bruttoarea. Bygglovsansökan är påbörjad och planerad byggstart är april 2017 med inflyttning september 2018.

För mer information:

Margareta Ericsson Lif, vd/sportchef IKSU
Tel: 090-17 08 36
E-post: margareta.lif@iksu.se

 

Carlos Cabrera, Projektledare och klätteransvarig IKSU
Tel: 090-17 08 73
E-post: carlos.cabrera@iksu.se                        

Klätterhallsprojektet som många väntat så länge på utvecklas nu med stormsteg. Just nu befinner vi oss i projektets kanske viktigaste fas och vill ta in idéer och förslag från så många som klättrare som möjligt.
Vi vill därför bjuda in alla klättrare till ett öppet möte. Vi kommer att informera om status för projektet och visa en ritning för själva lokalen. Huset har ritats av en arkitektfirma från Luleå i samarbete med Ry Morrisson Romero som är en mycket erfaren klättrare och arkitekt.
Då vi ville ta in klättrarnas egna tankar har inga klätterväggar ritats än. Det är nu du som klättrare kan bidra till den här viktiga delen av projektet och hjälpa oss att skapa en trevlig, allsidig och välkomnande klätterhall för alla som vill upptäcka och uppleva klättersporten.
Kom och dela dina tankar med oss måndag 16 januari kl 18:00 i föreläsningssalen ”Luxemburg”. Ingen föranmälan krävs.