Regler

REGLER FÖR KLÄTTERVÄGGEN

 • För att få säkra vid repklättring krävs utbildning enligt Svenska klätterförbundets Grönt eller Rött kort, samt giltigt IKSU-kort. Korten fästs på selen och ska bäras synliga.
 • Endast Instruktörer har tillstånd att utbilda nya klättrare. Innehavare av grönt eller rött kort får ej instruera andra klättrare.
 • Saknar du kort, men anser dig ha alla kunskaper kan du göra en uppklättring för Grönt kort. Uppklättringar hålls mot avgift (150 kr). Bokning sker via mail till klatterkurser@iksu.se
 • Ledklättring är ej tillåten på väggen.
 • Användning av firningsåtta eller HMS-knut är förbjudet.
 • Barfotaklättring, uteskor eller enbart strumpor är ej tillåtet.


ÖVRIG INFO

 • All klätterutrustning bör vara UIAA/CE-godkänd.
 • Genomför en kamratkontroll vid varje inknytning.
 • Inknytning skall ske med en åttaknut direkt i selen.
 • Säkringsmannen ska helst vara inknuten med en åttaknut eller använder en stoppknut på repet.
 • Använd helst inte lös krita för luftkvaliténs skull.
 • Använd ALDRIG bulthängare eller slingor som klättergrepp pga. skaderisk.
 • Gå/uppehåll dig inte under personer som klättrar pga. Olycksrisk
 • Bouldra inte ovanför den röda säkerhetslinjen på repväggarna!
 • Många försäkringar inte gäller ej vid klättring. Medlemmar i Svenska Klätterförbundet får automatiskt sådan försäkring. OBS! Du måste erlägga medlemskap i sektionen IKSU klättring för 300 kr/år för att försäkringen ska vara giltig. Det räcker inte med att bara ha ett IKSU kort.

Allmänt om ...

Den här informationen utgör inte en uppsättning regler, utan en beskrivning av hur ldbyggarna har tänkt när de skruvar upp boulderproblem och repleder. Du får absolut klättra hur du själv vill. 

Boulderproblem

Färg: Boulderproblem utgörs alltid av en linje med grepp i samma färg för både handgrepp och fotsteg.

Start: Stargreppen för ett boulderproblem utgöras av antingen 1 eller 2st grepp.  Dessa markeras 1 tejpbit per stargreppgrepp, alternativ 2st på samma grepp om man startar med båda händerna på ett grepp. Variationer som s.k. ”hopp- och svingstart” kan förekomma. 

Topp: Utgörs av sista grepp på boulderproblemet.

Tags: Grad, datum och annan nödvändig information finns angiven i en s.k. tag fäst under något av problemets startgrepp. Tänk på att grader är ungefärliga förslag och att de kan upplevas olika av olika klättrare.  

Boxar/volymer och kanter ingår inte i problemen om inte det finns angivet i ”taggen”. Dessa element kan användas i sin helhet om ett grepp tillhör det aktuella problemet finns på dem. Om bara greppet ska användas ska det framgå i informationstaggen

Väggytor och väggarnas struktur ingår generellt i samtliga boulderproblem. Detta inkluderar sidoväggar i dieder- och arêteformationer om inget annat anges .

Repleder

Färg: Repleder utgörs alltid av en linje med grepp i samma färg för både handgrepp och fotsteg.

Start: Stargreppen för repleder är inte markerade. Generellt startar man med händerna på det eller de greppen man når med båda fötterna på marken, men variationer som s.k ”hopp- och svingstart” kan förekomma. 

Topp: Utgörs av ledens sista grepp. Klappa eller slå inte på topprepsankaret då det kan leda till olyckor. Vill du göra ett extra move kan du klappa eller greppa väggens kant, men klättra aldrig ovanför ankaret!

Tags: Grad, datum och annan nödvändig information finns angiven i en s.k. tag fäst under något av ledens startgrepp. Tänk på att grader är ungefärliga förslag och att de kan upplevas olika av olika klättrare.  

Boxar/volymer och kanter ingår inte i leden om inte det finns angivet i ledens ”tag”. Dessa element kan användas i sin helhet om ett grepp tillhör det aktuella problemet finns på dem. Om bara greppet ska användas ska det framgå i informationstaggen

Väggytor och väggarnas struktur ingår generellt i samtliga repleder. Detta inkluderar sidoväggar i dieder- och arêteformationer om inget annat anges .