Är du intresserad av skapa något för klättrare på IKSU eller utveckla gemenskapen mellan klättrare på IKSU? Då kanske du ska vara med i någon av våra kommittéer, eller är du kanske intresserad av hur det är vara med i vår sektionsstyrelse? Kom och träffa oss i styrelsen på vårt årsmöte!
Vid årsmötet kommer vi bland annat:
-Titta på vad vi gjort under året
-Göra en snabb överblick om hur ekonomin ser ut
-Resonera kring vilka kommittéer vi ska ha
-Välja en ny styrelse
Det kommer dessutom finnas fika!
Datum: 5/12
Tid: 18:30
Plats: Vi möts vid klätterväggen i Helsingfors
Varmt välkommen!
Hälsningar
Styrelsen IKSU klättring