IKSU löpning är för närvarande vilande.

Är du intreserad att starta igång sektionsverksamheten i IKSU löpning igen, så kontakta oss gärna.

Kontakta oss