Träna

Vi har regelbundna träningar oftast med utgångspunkt från IKSU sport. Olika sektionsmedlemmar håller i träningspassen, därmed blir träningen väldigt varierad. Syftet med träningspassen är att de ska passa alla oavsett kön eller dagsform. Även om du inte är betalande sektionsmedlem kan du dyka upp och träna med oss. Däremot har betalande sektionsmedlemmar fördelen att låna grejer på specialträningar gratis – icke sektionsmedlemmar får hyra för en symbolisk summa.

På måndagar håller vi i en gemmensam träning. Håll dig uppdaterad om vad som gäller för just den vecka genom att följa vår Facebookgrupp där träningarna läggs upp som event några dagar innan träningen. 

Tävla

Multisport är en tävlingsform som vanligtvis utförs i lag men det finns även individuella tävlingar. En multisporttävling kan pågå i allt från 2 timmar till 10 dagar och innehåller olika etapper och olika sporter. IKSU multisport har sektionsaktiva som tävlar runtom i världen och i Sverige. Sektionen arrangerar också årligen tävlingarna Vinterknäcket, Campusknäcket och Norrlandsknäcket i Umeås närhet.

Klubben har också som mål att åka och vara representerad i tävlingar både nationelt och internationellt.