Frågor & förslag!

Allmänna synpunkter

2017-10-11 07:13
Jag har varit kund hos IKSU sedan många år tillbaka, jag har några synpunkter gällande den service som ni har.

Senaste tiden vattenläckor, ventilationsproblem i många av salarna, hur kommer det sig att ni inte gör en total renovering av lokalerna istället för at bygga en klätterhall?

Gällande byte av passeringssystem, era kunder betalar i dagsläget redan en högavgift för att få tillgång till IKSU, sedan sak de betala ytterligare en summa för att erhålla exempelvis en tag? När ni väl byter system hur kommer det sig att ni inte funderade på en lösning via appen? Tänker att de flesta har en smartphone...

Vidare anser jag att i det pris som betalas för ett träningskort hos er borde alla tre anläggningar ingå, för den bästa servicen till kunden. Inga konstigheter!

Kommentarer

User-image
Elvira Johansson
2017-10-11 14:05:50
Hej Espinoza,
Tack för att du vill dela dina synpunkter och funderingar med oss!

Vi underhåller löpande våra befintliga lokaler. För att underhållet ska störa verksamheten så lite som möjligt behöver vi renovera i etapper. Att utveckla och skapa nya verksamhetsytor(som ex klätterhallen) går hand i hand med att rusta upp befintligt.

Vi har undersökt olika alternativ för inpassering och landat i att lösningen med RFID, som vi precis implementerat, fyller våra behov på bästa sätt. Vi erbjuder ett nytt kort med den nya tekniken kostnadsfritt men även en möjlighet att uppgradera sig till armband eller tagg för den som vill. Det är dock frivilligt och upp till var och en att avgöra om man tycker att det är värt kostnaden för armband eller tagg.

Det finns många långa och djupgående förklaringar på dina funderingar. Jag väljer att svara i en kort version här. Vill du lufta dina tankar vidare är du välkommen att ringa mig. Du når mig på 090-170827.