Frågor & förslag!

Vilka åldersgränser gäller på IKSU:s anläggningar?

2015-04-21 13:13

Generellt gäller 16 år som åldersgräns på alla IKSU:s anläggningar, men det finns några undantag.

På IKSU sport är simning/bad, badminton, squash och klättring öppna för barn och ungdomar under 16 år i sällskap av ansvarig vuxen. Barn som inte har fyllt två år har fri entre till dessa aktiviteter.

För barn och ungdomar som är yngre än 16 år finns också möjligheten att teckna avtalet IKSU Tillsammans där barnet/ungdomen och en ansvarig vuxen tränar tillsammans på utvalda aktiviteter. IKSU Tillsammans går att teckna för dem som är mellan 11-15 år och ger access till anläggningarna IKSU sport och IKSU plus.

Det finns inga kommentarer för denna fråga.