Frågor & förslag!

Finns det tillgång till barnpassning på IKSU:s anläggningar?

2015-04-21 13:19

Barnpassning finns på anläggningen IKSU sport och ingår i IKSU-kortet för dig som har valt ett avtal med access till IKSU sport. Barnpassningen bokas i bokningsappen eller via webbokningen.

Det finns inga kommentarer för denna fråga.