Frågor & förslag!

Hur ändrar jag min e-postadress?

2015-04-21 13:20

E-postadressen kan du ändra själv genom att logga in i webbokningen på hemsidan. Under rubriken användarinformation finns möjlighet att ändra vissa uppgifter.

Det går också bra att ta kontakt med någon av våra receptioner.

Det finns inga kommentarer för denna fråga.