Frågor & förslag!

Hur säger jag upp mitt IKSU-kort?

2015-04-21 13:26

Om du har ett kort som är betalt i förväg för hela avtalsperioden så har du redan ett stoppdatum på ditt avtal och behöver inte göra något för att avsluta avtalet.

Om du har tecknat ett avtal på IKSU-kort som du betalar via autogiro och du vill avsluta det måste du säga upp det skriftligen till oss. Uppsägning av IKSU-kortet görs skriftligen genom att du fyller i ett formulär. Formuläret finns i bokningsdatorerna vid receptionen på respektive anläggning, samt på webben.

Observera att avtalet på IKSU-kort som betalas via autogiro kan avslutas först när bindningstiden på avtalet har löpt ut. Detta sker 12 månader efter att avtalet har tecknats. IKSU-kortet kan endast avslutas per hel kalendermånad och uppsägning måste ske minst 30 dagar innan IKSU-kortet ska sluta att gälla.

[Länk till uppsägningsformulär]

Det finns inga kommentarer för denna fråga.