Frågor & förslag!

Vad händer om jag missar en autogirobetalning?

2015-04-23 09:04

Det görs två försök att göra en autogirodragning och om det inte lyckas är månadsbetalningen obetald. Om du upptäcker att en autogirodragning inte har blivit gjord har du möjlighet att betala den i receptionen fram till den 14:e i månaden dragningen avser. Om betalning sker innan den 14:e undviker du att en faktura skickas hem till dig.

Om du inte betalar innan den 14:e skickas en påminnelsefaktura hem till din adress. Är du sen med att betala fakturan skickas ytterligare en betalningspåminnelse med påminnelseavgift och eventuell dröjsmålsränta. Efter det går ärendet vidare till inkasso.


IKSU har valt att samarbeta med Profina AB som sköter hantering av de fakturor och autogirobetalningar som inte kommer IKSU till handa i rätt tid. Försök betala påminnelsen omgående så att du undviker att ärendet går vidare till inkasso och fler kostnader tillkommer.

Det finns inga kommentarer för denna fråga.