Frågor & förslag!

Vad händer om jag inte kan bevisa att jag är student vid köptillfället av IKSU-kortet?

2012-05-23 15:51

Du kan köpa ett IKSU-kort men du kan inte nyttja kortet innan du bevisat att du är student/kårmedlem.

Det finns inga kommentarer för denna fråga.