Att träna tillsammans med sitt barn är kul sätt att umgås. IKSU tillsammans ungdom riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 11–15 år. Avtalet innebär att barnet/ungdomen får träna tillsammans med utvald vuxen medlem med IKSU-kort.

Avtalet IKSU tillsammans innebär att barnet/ungdomen får träna tillsammans med målsman och/eller av målsman godkänd myndig person som är medlem med giltigt IKSU-kort med access till IKSU sport eller IKSU plus. Ett barn/ungdom kan  ha flera myndiga personer som de kan träna tillsammans med. Dessa personer måste dock vara godkända av målsman. En myndig person kan ha upp till tre barn/ungdomar som de ansvarar över. 

IKSU tillsammans ungdom gäller på IKSU sport och IKSU plus och barnet har tillgång till samma aktiviteter som medföljande vuxen. Undantag gäller för aktiviteter i kategorin Bollsport, vilka ej ingår för barnet. Beakta att deltagande på Cykel, Indoor Walking och Aquapass kräver en minimilängd på 150 cm. För tillträde till klätterhallen krävs att den vuxne godkänt säkerhetsföreskrifterna både för sig och för barnet. Vid repklättring krävs att den vuxne som säkrar har Grönt kort. IKSU plus har ett mindre utbud än IKSU sport. 

Innan tecknandet av avtalet IKSU tillsammans bokas en träningsvägledning för barnet/ungdomen och målsman/den vuxne som barnet/ungdomen ska träna tillsammans med. Denna träningsvägledning är obligatorisk och ingår i IKSU tillsammans ungdom. En träningsvägledning ingår utan kostnad. Vid förlängning av avtalet ingår ingen träningsvägledning.

PRIS

Autogiro > 12 månader  190 kr/månad

12 månader                           2500 kr

4 månader                             1200 kr

Medlemsavgift i föreningen IKSU tillkommer.

Observera att IKSU tillsammans är ett tillval till ett befintligt IKSU-kort och kan bara nyttjas på IKSU sport och IKSU plus

Bra att veta

  • Vid träningsvägledningen får barnet/ungdomen ett särskilt anpassat träningsprogram anpassat till ålder och motorisk utveckling samt träningsrekommendationer baserade på träningsbehov och mål med träningen. 
  • Innan du får teckna avtalet måste barnet/ungdomen och målsman (eller annan vuxen) som ska träna med barnet/ungdomen ha fått träningsvägledning.
  • Det finns möjlighet att i efterhand lägga till fler vuxna som kan träna tillsammans med barnet. Då krävs att även dessa genomgår en träningsvägledning tillsammans med barnet. Detta bokas då mot en extra kostnad.

ACCESS

Giltigt IKSU-kort med access till IKSU sport eller IKSU plus kan köpa tillvalet IKSU tillsammans.

  

PLATS

IKSU sport
IKSU plus