Att träna tillsammans med sitt barn är kul sätt att umgås. IKSU tillsammans ungdom riktar sig till ungdomar i åldrarna 11–15 år. Avtalet innebär att ungdomen får träna tillsammans med utvald vuxen medlem med IKSU-kort.

Avtalet IKSU tillsammans innebär att ungdomen får träna tillsammans med målsman och/eller av målsman godkänd myndig person som är medlem med giltigt IKSU-kort. Ungdomen kan ha flera myndiga personer som de kan träna tillsammans med. Dessa personer måste dock vara godkända av målsman. En myndig person kan ha upp till tre ungdomar som de ansvarar över. 

IKSU tillsammans ungdom finns på alla våra anläggningar och ungdomen har tillgång till samma aktiviteter som medföljande vuxen. Undantag gäller för aktiviteter i kategorin Lagbollsport, vilka ej ingår för ungdomen. Beakta att deltagande på Cykel, Indoor Walking och Aquapass kräver en minimilängd på 150 cm. För tillträde till klätterhall krävs att den vuxne godkänt säkerhetsföreskrifterna både för sig och för barnet. Vid repklättring krävs att den vuxne som säkrar har Grönt kort.

Vid tecknandet av avtalet IKSU tillsammans bokas en träningsvägledning för ungdomen och den vuxne som ungdomen ska träna tillsammans med. Denna träningsvägledning är obligatorisk och ingår i IKSU tillsammans ungdom utan extra kostnad. Vid förlängning av avtalet ingår ingen träningsvägledning.

 
Access IKSU tillsammans ungdom 12 mån   4 mån  Autogiro
bindningstid 12 mån
 

IKSU sport IKSU plus*

2500:-

1200:-

190:-/månad

 

IKSU spa & IKSU plus*

2500:-

1200:-

190:-/månad

 

IKSU sport, IKSU spa & IKSU plus

2900:-

1400:-

220:-/månad

 

Medlemsavgift i föreningen IKSU tillkommer.

 

Bra att veta

  • Träningsvägledning är obligatorisk och bokas när avtalet tecknas. 
  • Vid träningsvägledningen får ungdomen ett träningsprogram anpassat till ålder och motorisk utveckling samt träningsrekommendationer baserade på träningsbehov och mål med träningen. 
  • Det finns möjlighet att i efterhand lägga till fler vuxna som kan träna tillsammans med ungdomen. Då krävs att även dessa genomgår en träningsvägledning tillsammans med ungdomen. Detta bokas då mot en extra kostnad.

Åldersgräns

IKSU tillsammans ungdom kan tecknas från och med det år ungdomen fyller 11 år fram tills ungdomen fyller 16 år.

ACCESS

Medlem med giltigt IKSU-kort kan köpa tillvalet IKSU tillsammans ungdom.  

PLATS

IKSU sport
IKSU spa
IKSU plus