Att träna tillsammans med sitt barn är kul sätt att umgås. IKSU tillsammans ungdom riktar sig till ungdomar i åldrarna 11–15 år. Avtalet innebär att ungdomen får träna tillsammans med utvald vuxen medlem med IKSU-kort.

Avtalet IKSU tillsammans innebär att ungdomen får träna tillsammans med målsman och/eller av målsman godkänd myndig person som är medlem med giltigt IKSU-kort. Ungdomen kan ha flera myndiga personer som de kan träna tillsammans med. Dessa personer måste dock vara godkända av målsman. En myndig person kan ha upp till tre ungdomar som de ansvarar över. 

IKSU tillsammans ungdom finns på alla våra anläggningar och ungdomen har tillgång till samma aktiviteter som medföljande vuxen. Undantag gäller för aktiviteter i kategorin Lagbollsport, vilka ej ingår för ungdomen. Beakta att deltagande på Cykel, Crosstraining och Aquapass kräver en minimilängd på 150 cm. Vid repklättring krävs att den vuxne som säkrar har Grönt kort.

Köp av IKSU tillsammans ungdom kan endast göras på plats på någon av våra anläggningar, ej online. 

 

AUTOGIRO 

>12 mån 

FÖRSKOTTSBETALNING 

12 mån 

4 mån 

1 mån 

IKSU tillsammans ungdom (11–15 år) 

 

IKSU alla anläggningar

240:-/mån 

3100:-

1500:-

470:-

IKSU spa

215:-/mån 

2700:- 1300:- 420:-

IKSU sport

215:-/mån 

2700:-

1300:- 420:-

IKSU plus Hedlunda

215:-/mån

2700:-

1300:-

 420:-

IKSU plus Öbacka

215:-/mån

2700:-

1300:-

 420:-

Bra att veta

  • IKSU tillsammans ungdom tecknas på plats på någon av våra anläggningar.

Åldersgräns

IKSU tillsammans ungdom kan tecknas från och med det år ungdomen fyller 11 år fram tills ungdomen fyller 16 år.

ACCESS

Medlem med giltigt IKSU-kort kan köpa tillvalet IKSU tillsammans ungdom.  

PLATS

IKSU sport
IKSU spa
IKSU plus Hedlunda
IKSU plus Öbacka