Inom IKSU:s fysio samarbetar terapeuter från olika yrkesgrupper för att erbjuda individuellt anpassad behandling och rehabilitering.

Inom IKSU:s fysio samarbetar terapeuter från olika yrkesgrupper för att erbjuda individuellt anpassad behandling och rehabilitering. Genom dialog söks orsakerna till besvären och utifrån behov slussas individen till rätt terapeut.