Inom IKSU:s fysioterapi samarbetar terapeuter från olika yrkesgrupper för att erbjuda individuellt anpassad behandling och rehabilitering. Genom dialog söks orsakerna till besvären och utifrån behov slussas individen till rätt terapeut.