Har du en ide om hur du borde äta för att vara hälsosam, men har svårt att få ihop det i verkligheten? Skaffa dig nya verktyg att jobba med just din utmaning med IKSU:s kostutmaning.

 

Under åtta veckor stöttar och utmanar vi dig att jobba med de saker du har svårt att få till när det kommer till din kost. Vi vill öka förståelsen kring kostens betydelse för hälsa, välmående och förutsättningen för en aktiv livsstil. Kostutmaningen inleds med en föreläsning, invägning samt en praktisk presentation. Alla deltagare får ett individuellt kostsamtal för att hitta den utmaning som är viktigast just för dig. Gruppen hålls samman via en sluten grupp på facebook. För att de åtta veckorna ska bli så givande som möjligt är det viktigt att alla deltar i diskussioner och delar sina tankar. Du kan med fördel kombinera kostprogrammet med ett individuellt träningsupplägg tillsammans med en personlig tränare.

ACCESS

För dig med giltigt IKSU-kort (oavsett access)

PRIS

1500 kr

 

TID OCH PLATS

Datum ej fastställt