Vi söker dig som är intresserad av att utbilda dig till Topprepsinstruktör. Efter godkänd examination till topprepsinstruktör får du hålla klätterkurser inom IKSU:s regi. Som instruktör på IKSU blir du schemalagd ett antal gånger per termin och erhåller timarvode samt andra förmåner.

För att kvalificera sig till utbildningen vill vi att du:

  • Är minst 18 år och medlem i någon klubb ansluten till Svenska klätterförbundet.
  • Har genomgått topprepskurs (grönt kort) inomhus samt ledkurs (rött kort) eller har motsvarande kunskaper.
  • Har klättrat aktivt inomhus under minst ett år samt haft grönt kort under minst ett år.

Ansökan

Intresseanmälan med kort beskrivning av vem du är skickas till  magnus.brandstrom@iksu.se