Utvärderar rörligheten och rörelsemönstret i hela kroppen och uppmärksammar om det finns några svagheter eller obalanser.

Under testet görs övningar som ställer krav på stabilitet, rörlighet, styrka och balans. Utifrån testresultat kan sedan individanpassade åtgärder och träningsupplägg kopplas för att rätta till eventuella obalanser och begränsningar. Funktionsprofilen är även ett bra utvärderingsverktyg för att kunna påvisa utveckling i rörelsemönster under och efter en träningsperiod.

Bra att veta

Test och genomgång av resultatet tar ca 50 minuter.

PRIS

670 kr
10% rabatt för dig med giltigt IKSU-kort

TID

50 min

PLATS

IKSU sport
IKSU spa