Innehåll i Itrim

År 1 innehåller År 2 innehåller
Hälsoanalys 2 st hälsouppföljningar
Träningsintroduktion +  konditionstest 10 st coachsamtal
4 st kvartalsvisa hälsouppföljningar  
10 st coachsamtal  

Hälsoanalys

Din förändringsresa börjar med en analys av din hälsa och kartläggning av individuella behov och personliga möjligheter. I kartläggningen ingår mätvärdena vikt, fettprocent, midjemått, blodtryck och testvärde. Därefter sätter du och din coach ihop en plan för hur du ska uppnå dina mål. 

Hälsouppföljning:

Var tredje månad gör du en ny hälsouppföljning där vi stämmer av din målsättning, vi ser över helheten gällande vanor, samt mätvärden och sätter ny plan framåt. Uppföljningen bidrar till att få en bild över förändringen både gällande dina resultat och dina vanor.

Coachsamtal:

Regelbunden uppföljning av dina mål där hälsocoachen har till uppgift att lyssna uppmärksamt både på det som sägs och det som inte sägs. Att ställa frågor som leder till insikt, hjälpa dig att sortera dina tankar och att återkoppla och utmana dig, allt för att du ska nå i mål med det du vill.